кIыхьэ

кIыхьэ


طويل

Адыго-арабский словарь. 2014.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • кIыхьэ — (кIыхьэр) длинный, ая, ое къып. кIако КIапсэр кIыхьэ КIэлэ псыгъо кIыхь Стол кIыхьэм пэсыгъэх …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • кIыхьэ-лыхь — продолжительное бремя, затяжка, волокита Iофыр кIыхьэ лыхьэ ымышIэу псынкIэу зэшIуихыгъ ◊ КIыхьэ лыхьэ хъугъэ затянулось …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ы-гъэкIыхьагъ — I (егъэкIыхьэ) езгъ. обсадил, а, о ЧъыгыкIэ къыгъэкIыхьагъ Щагум ыбгъухэр акацэкIэ ыгъэкIыхьагъэх II (е гъэкIыхьэ) езгъ. 1. удлинил, а, о КIыхьэ ышIыгъ КIапсэр ыгъэкIыхьагъ 2. ехьщ. затянул, а, о ИгущыIэ ыгъэкIыхьагъ кIыхьэ зыригъэшIыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • баджэ — (баджэр, баджэхэр) лиса Цы шъабэ тетэу, кIэ утысэ кIыхьэ пытэу, щэкIэ пIорэ хьакIэ къокIэ цунтхъэкIо цIыкIу Баджэр хъоршэр Баджэм фэд, тхьэгъэпцIы Такъэр зэбдзэкIымэ мэгъушъы, баджэр ушъымэ мэкIэжьы гущ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • гугъапIэ — (гугъапIэр, гугъапIэхэр) 1. надежда АщкIэ зи гугъапIэ щыIэп 2. возможно, вероятно Енэгуягъо Непэ къещхынкIэ гугъапIэ Iофыр кIыхьэ лыхьэ хъункIэ гугъапIэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • гъашIэ — (гъашIэр) жизнь ЦIыфым, псэушъхьэм ыгъашIэрэр ары ГъашIэу иIэр еджэным пылъзэ ыгъэкIуагъ ◊ ГъэшIэ кIыхьэ охъу! живи много лет, пусть жизнь твоя будет долголетней! ◊ ГъэшIэ кIэкI хъугъэ мало прожил …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • енэгуягъо — (енэгуягъор) вероятно Уенэгуенэу щыт Непэ къещхынкIэ енэгуягъо А Iофыр кIыхьэ лыхьэ хъункIэ енэгуягъо …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • жьыгъэбыб — (жьыгъэбыбыр) змей КIэлэцIыкIухэр зэрыджэгурэ джэгуалъ ТхылъыпIэм е нэмыкIым кIэпсэжъые кIыхьэ пышIагъэу жьым дагъэбыбаерэр ары Жьыгъэбыбыр чыжьэу дэкIоягъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ищыгъ — бл. уахъ. иприч. стройный, ая, ое КIыхьэ КIэлэ ищыгъэ дах Ищыгъэу бжьышIо …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • карандаш — (карандашыр, карандашхэр) карандаш Графит псыгъо кIыхьэ зыкIоцIылъы пхъэу зэрытхэхэрэр ары Карандаш шIуцI Карандаш плъыжь КарандашкIэ матхэ КарандашыкIэ къыщэфыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • кушъэбэщ — (кушъэбэщыр, кушъэбэщхэр) палочка, продетая в кушъэпс Кушъэпсым рыгъэчъэгъэ бэщ кIыхьэ цIыкIур ары Кушъэбэщыр рыгъэчъагъ Щабарым идахэхэр зикушъэбэщэу... (Пэтэрэз) …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”